Közbeszerzés

Kérdésed van?

Ügyfélszolgálatunk rövid határidővel válaszol valamennyi felmerült kérdésére.

“Eszközbeszerzésre pályáztam 2018-ban. Korrekt tájékoztatást kaptam a személyes találkozón és utána is. Nehézséget okozott az árajánlatok bekérése, ebben is segítettek.”

placeholder
Nagy József
ügyvezető, Nagy és Nagy Kft

Magasabb támogatási összegű pályázatok szerves részét képezik a közbeszerzési eljárások. Értékhatártól, eljárási formától, a közbeszerzés tárgyától függően, a közbeszerzési törvény alapján számos formájuk lehet.

Az eljárás előkészítése és lefolytatása speciális szaktudást igényel. Annak érdekében, hogy a folyamat optimalizáltan haladjon Dr. Stráhl Tamás a DATAFLY Tanácsadó és Szolgáltató Kft. felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó készséggel nyújt támogatást.

Tanácsadás ajánlatkérőknek

 • Megbízótól kapott adatok, utasítások (különösen a közbeszerzés tárgyának, a részletes műszaki leírásnak és az alapvető szerződéses feltételeknek), illetve adott esetben az értékelési szempontokra, kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre tett javaslatok alapján az eljárást megindító közbeszerzési dokumentumok (felhívás, dokumentáció, összefoglaló tájékoztatás) összeállítása;
 • az eljárást megindító dokumentumok megküldése a gazdasági szereplők részére;
 • közbeszerzési tanácsadás és rendelkezésre állás a kiegészítő tájékoztatás keretében feltett kérések vonatkozásában, a gazdasági szereplők részére adandó válaszok, szükség esetében módosított közbeszerzési dokumentumok tervezetének előkészítése (a műszaki tartalmat érintő kérdések megválaszolása Megbízó feladatát képezi);
 • bontási eljárás lebonyolítása, dokumentálása, bontási jegyzőkönyv elkészítése és megküldése az ajánlattevők részére;
 • közbeszerzési tanácsadás és rendelkezésre állás az esetleges hiánypótlási felhívások, felvilágosítás-kérések, indoklás kérések és számítási-hiba javítás vonatkozásában, ezzel kapcsolatos dokumentumok megszerkesztése és megküldése ajánlattevők részére (a műszaki-szakmai és pénzügyi szakértelem biztosítása Megbízó feladata);
 • az ajánlatok bírálatában és értékelésében történő közreműködés: a bíráló bizottság jogi és közbeszerzési szakértelmének ellátása, a bírálóbizottsági ülés jegyzőkönyvének, a bírálati lapok és az egyéb eljárással kapcsolatos döntések tervezeteinek elkészítése az adott esetben a Megbízó által rendelkezésre bocsátott műszaki értékelés felhasználásával (amennyiben a választott minőségi értékelési szempontokra figyelemmel az szükséges);
 • az esetleges előzetes vitarendezési kérelemre adandó válaszok tervezetének előkészítése (a műszaki tartalmat érintő válaszok meghatározása Megbízó feladatát képezi) és megküldése a gazdasági szereplők részére;
 • az írásbeli összegezés tervezetének elkészítése és megküldése ajánlattevők részére;
 • az eljárás eredményről szóló tájékoztató elkészítése és közzétételre történő megküldése;
 • a közbeszerzési szerződés előkészítése az eljárás megindításakor kiadásra került szerződéstervezet és a nyertes ajánlat adatai alapján (a szerződés aláíratása nem képezi Megbízott feladatát, azonban a szerződés megkötésekor Megbízó erre vonatkozó igénye alapján Megbízott rendelkezésre áll);
 • a közbeszerzési eljárás lefolytatásának dokumentálása (Kbt. 46. § (1) bekezdés) az eljárás lezárultáig (Kbt. 37. § (2) bekezdés), illetve az eljárás lezártát követően az eljárás lebonyolítása során keletkezett iratanyag átadása Megbízó részére a szerződéskötést követő 15 napon belül;
 • a lefolytatandó közbeszerzési eljárással kapcsolatos közbeszerzési jogi tanácsadás az eljárás lezárultáig, valamint rendelkezésre állás a Megbízó igénye szerint a projekt fenntartási időszakban.

Tanácsadás ajánlattevőknek

 • Megbízótól kapott adatok, utasítások alapján a részvételi jelentkezés/ajánlat/közös ajánlat összeállítása;
 • közbeszerzési tanácsadás, közbeszerzési stratégia kidolgozása, rendelkezésre állás a teljes eljárás alatt;
 • ha szükséges, kiegészítő tájékoztatás kérés elkészítése, benyújtása EKR-ben;
 • a részvételi/ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentáció alapján checklist (ellenőrző lista) összeállítása;
 • az EKR-ben feltöltött nyilatkozatok ellenőrzése, előkészítése;
 • az EKR-ben űrlap formájában benyújtandó nyilatkozatok ellenőrzése, előkészítése;
 • a részvételi jelentkezés/ajánlat beadása előtt annak megfelelőségi szempontú ellenőrzése;
 • a részvételi jelentkezés/ajánlat benyújtása az EKR-en keresztül;
 • esetleges hiánypótlások/felvilágosítás összeállítása, benyújtása EKR-en keresztül;
 • esetleges árindokolások összeállítása, benyújtása EKR-en keresztül;
 • igazolások összeállítása, benyújtása EKR-en keresztül;
 • igazolásokhoz kapcsolódó esetleges hiánypótlások/felvilágosítás összeállítása, benyújtása EKR-en keresztül;
 • EKR-ben történő valamennyi eljárási cselekmény elvégzése;
 • ha szükséges, iratbetekintésen való képviselet, személyes részvétel;
 • ha szükséges, előzetes vitarendezési kérelem összeállítása, benyújtása;
 • a lefolytatandó közbeszerzési eljárással kapcsolatos közbeszerzési jogi tanácsadás az eljárás lezárultáig;
 • egyéb, az adott közbeszerzési eljárással kapcsolatban felmerült közbeszerzési feladat ellátása

Akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóra van szükséged?